sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Categoría: Textos

  • Félix de Azara

    SABIO, NATURALISTA, AUTODIDACTA Por Juan Pedro Fernández Romero Son la resistencia. Pastores y ganaderos de montaña. El pastoreo tradicional, totalmente extensivo en el Alto Aragón, se agrupa en una docena de asociaciones. Son una voluntad social de luchar por mantener oficios históricos que repercuten directamente en la preservación del paisaje y la defensa de la producción y…

  • El Sol ix per l’Est?

    Si a una persona normal i corrent, triada a l’atzar, se li preguntara: el Sol ix per l’Est?, podria donar una resposta molt breu: “Sí.” En canvi, una persona remirada i ben informada que es vera en la necessitat de respondre a la pregunta amb una sola paraula és molt probable que diguera[1]: “No.” Però…

  • ¿El sol sale por el este?

    Si a una persona corriente escogida al azar se le preguntara: ¿el sol sale por el Este?, podría dar una respuesta muy breve: “Sí.” En cambio, una persona puntillosa y bien informada que se viera en la necesidad de responder a la pregunta con una sola palabra es muy probable que dijera:[1] “No.” Pero es…