sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: ciencia

  • Cómo funciona una cafetera – Respuesta

    Cómo funciona una cafetera Física de la cafetera:  Explica cómo funciona una cafetera semejante a la mostrada en la ilustración. Debe relacionarse su funcionamiento con los conocimientos de Física que hemos estudiado durante el curso. Respuesta En el cuerpo inferior El fuego calienta el cuerpo inferior de la cafetera. El metal, aluminio o acero, conduce…

  • Esquema sobre Fisiologia Humana – Resposta

    Dibuixa un esquema conceptual senzill sobre la fisiologia humana connectant amb fletxes les següents expressions: (pots afegir-ne alguna més si ho consideres convenient) Funcions vitals Nutrició Relació Reproducció Aliment Nutrient  Respiració Aparell digestiu Aparell respiratori Aparell excretor Sistema circulatori Sistema locomotor Aparell reproductor Estímul Resposta Associació Sistema immunitari Sistema endocrí Sistema nerviós Òrgans dels sentits…

  • Varios errores y un problema – Respuesta

    Actividad de Dinámica para el aula – Respuesta 1.    Explica brevemente en qué consiste el error conceptual presente en cada una de las siguientes frases: a)    Los cuerpos tienden a pararse. b)   No hay movimiento si no hay fuerza. c)    Para mantener un cuerpo a velocidad constante hace falta una fuerza constante. d)   Una piedra…