sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Semmelweis: La higiene cuida la salut – Resposta

Últim dia per a entregar la tasca mitjançant l’aula virtual: ___________________

 Semmelweis: La higiene cuida la salut

Ignaz Philipp Semmelweis era metge de la secció de maternitat d’un dels hospitals de Viena. Al seu hospital, un elevat percentatge de dones moria de febres puerperals (febres del part).

Semmelweis observava, inquiet, que d’aquelles dones que donaven a llum a sa casa, amb la sola ajuda de comares ignorants, pràcticament ninguna contreia febres puerperals. Les seues sospites es van acréixer amb la mort d’un metge en l’hospital, arran d’haver-se inferit un tall mentres procedia a la dissecció d’un cadàver.

DIVISIÓ 1844 1845 1846 1848
Primera 8.20% 6.80% 11.40% 1.27%
Segona 2.30% 2.00% 2.70% 1.33%

Potser els metges i estudiants procedents de les seccions de dissecció transmetien d’alguna forma la malaltia a les dones que atenien i ajudaven a donar a llum?

Semmelweis va insistir en el fet que els metges es llavaren les mans amb una solució de clorur de calç. Al cap d’un any, l’índex de mortalitat en les seccions de maternitat havia descendit a l’1%.

Adaptat a partir de: “Introducción a la Ciencia. Vol. 2”. Isaac Asimov.

QÜESTIONS

  1. Descriu les fases del treball científic de Semmelweis.1. Plantejament d’una pregunta comprovable. Semmelweis partia d’una situació problemàtica i segurament es va fer moltes preguntes. La pregunta que finalment va resultar operativa va ser: quina mesura podria disminuir l’exagerada proporció d’incidència i de morts per febra puerperal?2. Emissió temptativa d’una hipòtesi: La primera idea fou que el personal sanitari transmetia d’alguna manera la malaltia d’unes dones a altres. Si la idea era certa, l’ocupació d’alguna substància desinfectant podria impedir la transmissió de la malaltia.3. Realització d’observacions i experiments. Semmelweis va posar a prova la hipòtesi per mitjà d’una sèrie d’observacions i experiments. Un dels experiments va ser comprovar si quan el personal sanitari es llavava les mans amb una solució de clorur de calci disminuïa o no la incidència de la malaltia.4. Anàlisi de dades i establiment de conclusions. A partir de les dades obtingudes, Semmelweis va concloure que el llavat de mans amb clorur de calci disminuïa dràsticament la incidència de la malaltia.5. Comunicació de les conclusions i la seua justificació. Finalment, Semmelweis va informar dels resultats de la seua investigació. A més, en este cas, el resultat de la investigació va permetre adoptar com a norma higiènica de l’hospital per a tot el personal sanitari el llavat de mans amb una solució de clorur de calci abans d’intervindre a les pacients.
  2. La lectura pot interpretar-se com a descripció d’un experiment:

a) Identifica la variable independent.

Llavar-se o no les mans amb clorur de calç.

b) Identifica la variable dependent.

La mortalitat per febre puerperal.

c) Quina conclusió es pot traure?

Llavar-se les mans amb clorur de calç contribuïa a reduir la mortalitat per febre puerperal.

3. El relat permet deduir l’adquisició d’un nou coneixement científic?

Sí. Va descobrir que llavar-se les mans amb clorur de calci feia minvar la incidència de la febra puerperal.

NOTA: Semmelweis va realitzar els seus treballs entre 1844 i 1848 i no va descobrir la causa de la febra puerperal, la qual cosa va succeir més tard. No obstant això, sí que va trobar un mitjà eficaç per a disminuir la incidència de la malaltia que va permetre salvar moltes vides.»

Comenta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *