sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Xuplar el refresc d’un got amb una palleta

Els actes més senzills són sovint els menys compresos. Posem per exemple xuplar el refresc d’un got amb una palleta. És un acte trivial; ho fem amb tanta facilitat que no necessitem pensar-ho. Bevem amb tota naturalitat el refresc a través de la palleta sense saber com ho fem. El cas pot plantejar-se com una xicoteta però interessant qüestió científica.

Per a xuplar el refresc d’un got utilitzem una palleta, l’extrem inferior de la qual queda submergit mentre retenim l’extrem superior amb els llavis.

El líquid es troba a un nivell inferior al de la boca i ha de pujar per a arribar a d’ella. Per a aconseguir-ho, succionem, és a dir, actuem perquè el líquid puge. Però… què fem exactament?, per què puja?

Un joc de pressions

Quan succionem o xuplem creem una diferència de pressió entre el líquid del got i l’interior de la cavitat bucal. En conseqüència, el líquid es mou des de la zona amb major pressió a la zona de menor pressió.

Ara és necessari recordar que vivim al fons d’un oceà d’aire i que l’aire exercix una pressió, la pressió atmosfèrica, sobre tots els objectes en contacte amb l’atmosfera. Les persones i els refrescos dels gots estem sotmesos a la pressió atmosfèrica. Qualsevol espai en comunicació oberta amb l’aire atmosfèric està sotmés a la pressió atmosfèrica.

La faringe

Abans de seguir convé recordar algunes coses d’anatomia elemental. La faringe es troba després de la cavitat bucal i té aspecte d’embut. Ambdues estan comunicades per l’istme de les gargamelles, que sempre està obert, per la qual cosa la faringe i la cavitat bucal estan a la mateixa pressió.

En la faringe hi ha set obertures:

•        la “finestra” per on comunica amb la boca, o istme de les gargamelles,

•        les entrades a les dues trompes de Eustaqui, (que en el seu extrem superior estan tancades pels timpans),

•        les dues coanes retro-nasals, que comuniquen la faringe amb la cavitat nasal mitjançant l’istme o hiat faringi,

•        l’entrada a la tràquea i

•        l’entrada a l’esòfag.

Creant la diferència de pressió

Al principi, quan els llavis es tanquen sobre la palleta, la pressió de l’interior de la boca és idèntica a l’atmosfèrica i el refresc no puja ni baixa. La creació d’una xicoteta diferència de pressió favorable faria què el líquid començara a pujar cap a la boca.

La creem tancant totes les obertures faríngies, excepte la finestra que s’obri a la boca. L’epiglotis es tanca sobre la tràquea, el vel del paladar tanca l’accés a la cavitat nasal i l’esòfag es manté tancat, les trompes d’Eustaqui estan habitualment ocloses i tanquem la boca voluntàriament, ajustant els llavis a la palleta. La cavitat buco-faríngia queda sense comunicació amb l’atmosfera.

L’única comunicació oberta connecta la boca, a través de l’espai interior de la palleta, amb l’extrem submergit en el líquid.

A continuació, els moviments musculars de la part posterior de la boca i el desplaçament de la laringe, de la llengua i del vel del paladar augmenten el volum de la cavitat buco-faríngia.

Atés que totes les entrades estan tancades, la quantitat d’aire a l’interior no varia. I si la quantitat d’aire no varia, en augmentar el volum, disminuïx la pressió.

Per tant, la pressió atmosfèrica, que és ara major que la pressió a l’interior, espenta el líquid cap a la boca a través de la palleta, superant la gravetat.

Vertader o fals?

•        El líquid puja a causa de la “força de succió”.

Fals: No hi ha una força especial anomenada “força de succió”. La succió es produïx a causa de la diferència de pressió entre el líquid del got i la cavitat buco-faríngia.

•        És impossible xuplar líquid d’un got mitjançant una palleta amb la boca oberta.

Vertader: Amb la boca oberta les pressions s’igualen i no hi ha moviment del líquid.

•        No es pot respirar mentre es pren líquid amb la palleta.

Vertader: La tràquea està tancada i la respiració pulmonar no és possible.

•        El mecanisme de transport “glop a glop” de l’esòfag permet que puguem beure en posició horitzontal, perquè no depén de la gravetat.

Vertader. El líquid avança per l’esòfag degut al peristaltisme, moviment muscular esofàgic que l’espenta cap a l’estómac.

Activitat proposada

Completa un dibuix esquemàtic que represente la absorció del refresc d’un got amb una palleta. El dibuix ha d’incloure almenys les següents indicacions:

•        Cavitat bucal

•        Faringe

•        Laringe

•        Tràquea

•        Inici de l’esòfag

•        Pressió atmosfèrica

•        Pressió inferior a l’atmosfèrica

•        Fletxa de direcció de flux

Comenta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *