Categorías
Divulgació científica Textos

Xuplar el refresc d’un got amb una palleta

Per a explicar com xuplem el refresc d’un got amb una palleta cal entender la funció de diverses parts anatòmiques i alguns conceptes de física relatius a la pressió atmosfèrica.

Els actes més senzills són sovint els menys compresos. Posem per exemple xuplar el refresc d’un got amb una palleta. És un acte trivial; ho fem amb tanta facilitat que no necessitem pensar-ho. Bevem amb tota naturalitat el refresc a través de la palleta sense saber com ho fem. El cas pot plantejar-se com una xicoteta però interessant qüestió científica.

Per a xuplar el refresc d’un got utilitzem una palleta, l’extrem inferior de la qual queda submergit mentre retenim l’extrem superior amb els llavis.

El líquid es troba a un nivell inferior al de la boca i ha de pujar per a arribar a d’ella. Per a aconseguir-ho, succionem, és a dir, actuem perquè el líquid puge. Però… què fem exactament?, per què puja?

Un joc de pressions

Quan succionem o xuplem creem una diferència de pressió entre el líquid del got i l’interior de la cavitat bucal. En conseqüència, el líquid es mou des de la zona amb major pressió a la zona de menor pressió.

Ara és necessari recordar que vivim al fons d’un oceà d’aire i que l’aire exercix una pressió, la pressió atmosfèrica, sobre tots els objectes en contacte amb l’atmosfera. Les persones i els refrescos dels gots estem sotmesos a la pressió atmosfèrica. Qualsevol espai en comunicació oberta amb l’aire atmosfèric està sotmés a la pressió atmosfèrica.

La faringe

Abans de seguir convé recordar algunes coses d’anatomia elemental. La faringe es troba després de la cavitat bucal i té aspecte d’embut. Ambdues estan comunicades per l’istme de les gargamelles, que sempre està obert, per la qual cosa la faringe i la cavitat bucal estan a la mateixa pressió.

En la faringe hi ha set obertures:

•        la “finestra” per on comunica amb la boca, o istme de les gargamelles,

•        les entrades a les dues trompes de Eustaqui, (que en el seu extrem superior estan tancades pels timpans),

•        les dues coanes retro-nasals, que comuniquen la faringe amb la cavitat nasal mitjançant l’istme o hiat faringi,

•        l’entrada a la tràquea i

•        l’entrada a l’esòfag.

Creant la diferència de pressió

Al principi, quan els llavis es tanquen sobre la palleta, la pressió de l’interior de la boca és idèntica a l’atmosfèrica i el refresc no puja ni baixa. La creació d’una xicoteta diferència de pressió favorable faria què el líquid començara a pujar cap a la boca.

La creem tancant totes les obertures faríngies, excepte la finestra que s’obri a la boca. L’epiglotis es tanca sobre la tràquea, el vel del paladar tanca l’accés a la cavitat nasal i l’esòfag es manté tancat, les trompes d’Eustaqui estan habitualment ocloses i tanquem la boca voluntàriament, ajustant els llavis a la palleta. La cavitat buco-faríngia queda sense comunicació amb l’atmosfera.

L’única comunicació oberta connecta la boca, a través de l’espai interior de la palleta, amb l’extrem submergit en el líquid.

A continuació, els moviments musculars de la part posterior de la boca i el desplaçament de la laringe, de la llengua i del vel del paladar augmenten el volum de la cavitat buco-faríngia.

Atés que totes les entrades estan tancades, la quantitat d’aire a l’interior no varia. I si la quantitat d’aire no varia, en augmentar el volum, disminuïx la pressió.

Per tant, la pressió atmosfèrica, que és ara major que la pressió a l’interior, espenta el líquid cap a la boca a través de la palleta, superant la gravetat.

Vertader o fals?

•        El líquid puja a causa de la “força de succió”.

Fals: No hi ha una força especial anomenada “força de succió”. La succió es produïx a causa de la diferència de pressió entre el líquid del got i la cavitat buco-faríngia.

•        És impossible xuplar líquid d’un got mitjançant una palleta amb la boca oberta.

Vertader: Amb la boca oberta les pressions s’igualen i no hi ha moviment del líquid.

•        No es pot respirar mentre es pren líquid amb la palleta.

Vertader: La tràquea està tancada i la respiració pulmonar no és possible.

•        El mecanisme de transport “glop a glop” de l’esòfag permet que puguem beure en posició horitzontal, perquè no depén de la gravetat.

Vertader. El líquid avança per l’esòfag degut al peristaltisme, moviment muscular esofàgic que l’espenta cap a l’estómac.

Activitat proposada

Completa un dibuix esquemàtic que represente la absorció del refresc d’un got amb una palleta. El dibuix ha d’incloure almenys les següents indicacions:

•        Cavitat bucal

•        Faringe

•        Laringe

•        Tràquea

•        Inici de l’esòfag

•        Pressió atmosfèrica

•        Pressió inferior a l’atmosfèrica

•        Fletxa de direcció de flux

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.