sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: dinámica

  • Cómo funciona una cafetera – Respuesta

    Cómo funciona una cafetera Física de la cafetera:  Explica cómo funciona una cafetera semejante a la mostrada en la ilustración. Debe relacionarse su funcionamiento con los conocimientos de Física que hemos estudiado durante el curso. Respuesta En el cuerpo inferior El fuego calienta el cuerpo inferior de la cafetera. El metal, aluminio o acero, conduce…

  • Varios errores y un problema – Respuesta

    Actividad de Dinámica para el aula – Respuesta 1.    Explica brevemente en qué consiste el error conceptual presente en cada una de las siguientes frases: a)    Los cuerpos tienden a pararse. b)   No hay movimiento si no hay fuerza. c)    Para mantener un cuerpo a velocidad constante hace falta una fuerza constante. d)   Una piedra…

  • La gran caiguda de Baumgartner

    Felix Baumgartner Felix Baumgartner es va deixar caure des de l’estratosfera, d’uns 40 kms d’altura. Havia pujat-hi amb un globus d’heli. El cas fon que, només en deixar-se caure, Felix Baumgartner va captar l’atenció de tot el món. Molta gent va passar les últimes hores de la vesprada del 14 d’octubre de 2012 mirant si…