sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

A la pila elèctrica des de la pota d’una granota – Resposta

En 1786, el fisiòleg italià Luigi Galvani estudiava el funcionament dels músculs. Un dia, va penjar una pota de granota en una barana de ferro amb un ganxo de llautó i va quedar sorprés al comprovar que quan la pota tocava al mateix temps el llautó i el ferro, es contreia. (Una altra versió de la història afirma que estava fent una dissecció emprant dos instruments  de distints metalls).

Galvani ignorava que una experiència semblant havia sigut realitzada un segle abans per l’holandés Swammerdam.

L’experiència de Galvani va cridar l’atenció d’un altre italià, el físic Alessandro Volta, qui va pensar que la contracció de la pota de la granota es devia a la diferència de propietats elèctriques dels dos metalls. Esta idea li va portar a provar distints metalls i finalment a construir la pila de Volta, de plata, cartó humit amb una dissolució d’àcid sulfúric i zinc. Va ser la primera bateria elèctrica.

QÜESTIONS

a)  Quina va ser la pregunta inicial de Galvani?
Per què es contrau la pota de la granota quan toca dos metalls?

b)  Galvani va fer una observació o un experiment?
En primer lloc va fer una observació. Encara que el text no ho indica explícitament, pareix que després va fer diverses comprovacions que podrien meréixer el nom d’experiments.

c)  Què va descobrir Galvani?
Que quan una pota de granota es posava en contacte amb dos metalls distints es contreia.

d)  El descobriment de Galvani va ser cosa de sort?
Sí, el descobriment de Galvani, segons pareix, va ser degut a en gran part la sort. Però l’observació haguera pogut quedar ignorada si l’observador no haguera tingut la curiositat  i la preparació que mostra el relat i no haguera fet el seu treball d’identificació i comunicació.

e)  Quina pregunta es va fer Volta al conéixer l’experiment de Galvani?
La pregunta que es va fer Volta hauria sigut pareguda a: “Es pot generar electricitat aprofitant les distintes propietats elèctriques de dos metalls?”.

f)  Quina propietat dels metalls podria explicar la contracció de la pota de la granota?
La distinta electronegativitat, (tendència a atraure electrons) dels dos metalls. Els electrons passen dels metalls menys electronegatius als més electronegatius a través de la pota de la granota.

g)  Quina va ser la hipòtesi de Volta?
Les propietats elèctriques dels metalls poden ser aprofitades per a generar un corrent elèctric capaç de produir diversos efectes, entre els quals, la contracció dels músculs de la granota.

h)  Quin va ser la variable dependent?
El fet que es produïra o no contracció de la pota de la granota.

i)   Quin va ser la variable independent estudiada?
La combinació de metalls que podria produir la contracció.

j)   Quina va ser la conclusió?
Respecte a l’observació realitzada per Galvani, la conclusió va ser que, confirmant la hipòtesi, les propietats elèctriques dels metalls produïen la contracció dels músculs de la pota de la granota. A partir d’esta conclusió, Volta va prosseguir les investigacions fins a obtindre la primera pila elèctrica.

 


Publicado

en

por

Comenta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *