Etiqueta: taxonomia

  • Clasificar la vida

    “Don Fernando el grande” no fue ningún rey medieval, sino el maestro que tuve durante el curso que pasé en la escuela de la calle de Marco, creo que a los siete años. Gobernaba un aula de cerca de setenta alumnos, (en masculino), divididos en una parte mayoritaria “normal” y un “pelotón de los torpes”. […]

  • Classificar la vida

    La classificació dels éssers vius és causa i també conseqüència de la forma en que s’entén la vida a la Terra. L’article fa un recorregut molt breu pels sistemes de classificació dels organismes més notables i destaca els significats dels canvis.