sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: problema

  • Varios errores y un problema – Respuesta

    Actividad de Dinámica para el aula – Respuesta 1.    Explica brevemente en qué consiste el error conceptual presente en cada una de las siguientes frases: a)    Los cuerpos tienden a pararse. b)   No hay movimiento si no hay fuerza. c)    Para mantener un cuerpo a velocidad constante hace falta una fuerza constante. d)   Una piedra…