Categorías
Aula

L’organització de la vida – Resposta

L’organització de la vida Vida implica organització. Els éssers vius estan constituïts per matèria altament organitzada, per això reben també el nom d’organismes. La matèria que compon els sers vius és la mateixa que constituïx els sers inerts. Al mateix temps, també és molt distinta. No és una contradicció, les diferències són producte de l’organització […]