Categorías
Aula Textos

Transferència d’un gen de ratolí a un embrió de mosca. Resposta

L’experiment de transferir el gen «ull menut» de ratolí a un embrió de mosca ha mostrat que el gen també es funcional en la mosca.