sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: esquema-resum

  • L’organització de la vida – Resposta

    L’organització de la vida Vida implica organització. Els éssers vius estan constituïts per matèria altament organitzada, per això reben també el nom d’organismes. La matèria que compon els sers vius és la mateixa que constituïx els sers inerts. Al mateix temps, també és molt distinta. No és una contradicció, les diferències són producte de l’organització…