sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: currículo

  • Sobre la enseñanza de la bioquímica de la respiración

    ¿Es conveniente estudiar con detalle los pasos bioquímicos del catabolismo de la glucosa? Al hilo de esta pregunta, surgida en un debate espontáneo, se hacen algunas reflexiones sobre el tipo de conocimientos que se debe aprender en bachillerato, su grado o intensidad y su posible utilidad para el alumnado.