sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: aprendizaje

  • Hábitos saludables en la Escuela

    Texto que expone algunas de las razones por las cuales la Escuela, en cuanto institución educativa, debe hacer Educación para la Salud, con la finalidad de promover la salud entre las personas de su comunidad.