sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: Mendel

  • Leyes de Mendel: guisantes verdes y amarillos

    Guisantes verdes y amarillos En muy pocas ocasiones una ciencia concede con tanta unanimidad el papel de único fundador a un investigador como en el caso de la Genética con Mendel. A lo largo de su vida, Mendel publicó once trabajos científicos, nueve de ellos sobre meteorología y solamente dos sobre lo que hoy denominamos…