Categorías
Divulgació científica Textos

Classificar la vida

La classificació dels éssers vius és causa i també conseqüència de la forma en que s’entén la vida a la Terra. L’article fa un recorregut molt breu pels sistemes de classificació dels organismes més notables i destaca els significats dels canvis.