sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: classificació

  • Classificar la vida

    La classificació dels éssers vius és causa i també conseqüència de la forma en que s’entén la vida a la Terra. L’article fa un recorregut molt breu pels sistemes de classificació dels organismes més notables i destaca els significats dels canvis.