sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Etiqueta: clasificación

  • Clasificar la vida

    “Don Fernando el grande” no fue ningún rey medieval, sino el maestro que tuve durante el curso que pasé en la escuela de la calle de Marco, creo que a los siete años. Gobernaba un aula de cerca de setenta alumnos, (en masculino), divididos en una parte mayoritaria “normal” y un “pelotón de los torpes”.…