sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Autor: sensio

  • El Sol ix per l’Est?

    Si a una persona normal i corrent, triada a l’atzar, se li preguntara: el Sol ix per l’Est?, podria donar una resposta molt breu: “Sí.” En canvi, una persona remirada i ben informada que es vera en la necessitat de respondre a la pregunta amb una sola paraula és molt probable que diguera[1]: “No.” Però…

  • ¿El sol sale por el este?

    Si a una persona corriente escogida al azar se le preguntara: ¿el sol sale por el Este?, podría dar una respuesta muy breve: “Sí.” En cambio, una persona puntillosa y bien informada que se viera en la necesidad de responder a la pregunta con una sola palabra es muy probable que dijera:[1] “No.” Pero es…

  • Com varia la duració dels dies a l’hivern i a l’estiu

    La pregunta Quan vaig ser professor, procurava iniciar alguna de les classes introductòries a l’Astronomia amb una pregunta ben fàcil i aparentment innocent: En quina estació creixen els dies, a l’hivern o a l’estiu? Tant en secundària, com en batxillerat, com en la universitat, quasi tot l’alumnat apostava per l’estiu. Un parell de vegades, potser…